Značení luků

Značení luků se mohou značně lišit, ale hlavní informace by měla být:

  1. Nátahová síla, udává se obvykle v librách při nátahu 28 palců. ( 28“ – jedná se o všeobecně uznávaný smluvní rozměr, není to omezení délky nátahu. Délku nátahu konkrétního luku určuje jeho výrobce). 
  2. Stavební délka luku, udává se také v palcích. Jde o rozměr ,,od drážky k drážce, po křivce přední strany luku“. 

Tyto hodnoty, síla luku, stavební délka a tvar luku jsou určující pro výrobu náhradní tětivy, pro počet jejích vláken a délku opletů. 

U našich luků se můžete setkat se zápisem např.:

 30 lbs / 28“ 

56“ 

Nad tímto technickým popisem je logo s obchodním názvem luku. 

U loga může být i označení +, což je naše značka pro luk s přidaným karbonem nebo i konstrukce pouze s karbonem. U luků s karbonem je nutno si uvědomit, že karbon dobře vede elektrický proud (na rozdíl od dřeva a laminátu skelného) a tak je díky své délce docela dobrý hromosvod. 

Vladimír Kýzl